P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Taryfy

Zgodnie z nową taryfą wysokość cen, stawek i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w poszczególnych latach przedstawiać się będzie następująco:

A1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody na okres od 1.04.2023r. do 31.03.2024r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena/stawka opłaty netto

Jednostka

miary

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrona zdrowia, rolnicy indywidualni, rodzinne ogrody działkowe, cele przeciwpożarowe

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody

2. Stawka opłaty abonamentowej
4,67

15,00
zł / m3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

2.

GRUPA 2

Przemysł, handel, usługi

1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2. Stawka opłaty abonamentowej

  1.  5,50

15,00zł/ m3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

A2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody na okres od 1.04.2024r. do 31.03.2025r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena/stawka opłaty netto

Jednostka

miary

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrona zdrowia, rolnicy indywidualni, rodzinne ogrody działkowe, cele przeciwpożarowe

1. Cena za 1m3dostarczonej wody

2.Stawka opłaty abonamentowej
4,84

15,00
zł / m3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

2.

GRUPA 2

Przemysł, handel, usługi

1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2. Stawka opłaty abonamentowej

  1.  5,50

15,00zł/ m 3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

A3. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe dostarczanie wody na okres od 1.04.2025r. do 31.03.2026r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena/stawka opłaty netto

Jednostka

miary

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrona zdrowia, rolnicy indywidualni, rodzinne ogrody działkowe, cele przeciwpożarowe

1. Cena za 1m3dostarczonej wody

2.Stawka opłaty abonamentowej
4,95

15,00
zł / m3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

2.

GRUPA 2

Przemysł, handel, usługi

1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody

  1. 2. Stawka opłaty abonamentowej
  2.  5,50

15,00zł / m3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

Uwaga(*) okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące

B1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1.04.2023r. do 31.03.2024r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena/stawka opłaty netto

Jednostka

miary

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrona zdrowia, rolnicy indywidualni,

1.Cena za odprowadzane ścieki

(cena niepomniejszona o dopłatę Gminy Praszka)

2.Stawka opłaty abonamentowej
8,27

14,10
zł / m3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

2.

GRUPA 2

Przemysł , handel i usługi

  1. Cena za odprowadzane ścieki

  1. Stawka opłaty abonamentowej9,70

14,10zł /m3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

B2.Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1.04.2024r. do 31.03.2025r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena/stawka opłaty netto

Jednostka

miary

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrona zdrowia, rolnicy indywidualni,

1.Cena za odprowadzane ścieki

(cena niepomniejszona o dopłatę Gminy Praszka)

2.Stawka opłaty abonamentowej
8,41

14,10
zł / m 3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

2.

GRUPA 2

Przemysł , handel i usługi

1. Cena za odprowadzane ścieki

2. Stawka opłaty abonamentowej9,70

14,10zł /m 3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

B3.Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1.04.2025r. do 31.03.2026r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena/stawka opłaty netto

Jednostki

miary

1.

GRUPA 1

Gospodarstwa domowe, jednostki budżetowe, ochrona zdrowia, rolnicy indywidualni,

1.Cena za odprowadzane ścieki

(cena niepomniejszona o dopłatę Gminy Praszka)

2.Stawka opłaty abonamentowej
8,51

14,10
zł / m3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

2.

GRUPA 2

Przemysł , handel i usługi

1.Cena za odprowadzane ścieki

2.Stawka opłaty abonamentowej9,70

14,10zł /m3

zł /na odbiorcę /za okres rozliczeniowy(*)

Do powyższych cen netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Jednocześnie informuję, że powyższe ceny za odprowadzanie ścieków dla grupy I odbiorców zostaną pomniejszone o kwotę dopłaty Gminy do przesyłu ścieków w wysokości 0,66 zł brutto do 1m3 w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r., zgodnie z Uchwałą Nr 368/LI/2023 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 marca 2023 r.