P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Jakość wody

PARAMETRY JAKOŚCIOWE WODY - wodociąg Praszka

Objęte badaniami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
Data badania: 18.04.2023r.

Ujęcie wody w Kowalach

l.p

Badane wskaźniki i parametry

Wyniki badań

Oznaczenie

Dopuszczalny zakres wartości

1

Odczyn pH

7,8

6,5 – 9,5

2

Barwa

6

mg/l Pt

do 15 mg/l Pt

3

Zapach

< 1

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

4

Smak

< 1

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

5

Mętność

0,92

NTU

Zalecany do 1 NTU

6

Chlorki

< 2,0

mg/l

≤ 250 mg/l

7

Azotany

0,92

mg/l

≤ 50 mg/l

8

Azotyny

< 0,066

mg/l

≤ 0,50 mg/l

9

Jon amonowy

< 0,13

mg/l

≤ 0,50 mg/l

10

Mangan

1,2

µg/l

≤ 50 µg/l

11

Żelazo

48

µg/l

≤ 200 µg/l

12

Magnez

7,7

mg/l

od 7 do 125 mg/l

13

Twardość ogólna

130 (miękka)

mg/l Ca CO3

od 60 -500 mg/l

14

Liczba bakterii Escherichia coli

0

jtk/100ml

0 jtk/100ml

15

Liczba bakterii grupy coli

0

jtk/100ml

0 jtk/100ml

16

Liczba Enterokoków kałowych

0

jtk/100ml

0 jtk/100ml

17

Ogólna liczba mikroorganizmów

0

jtk/ml

Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/l ml

PARAMETRY JAKOŚCIOWE WODY
Wodociąg Strojec, Punkt poboru Brzeziny

Objęte badaniami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
Data badania: 12.05.2023r.

l.p

Badane wskaźniki i parametry

Wyniki badań

Oznaczenie

Dopuszczalny zakres wartości

1

Odczyn pH

7,7

6,5 – 9,5

2

Barwa

< 5

mg/l Pt

do 15 mg/l Pt

3

Zapach

< 1

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

4

Smak

< 1

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

5

Mętność

0,70

NTU

Zalecany do 1 NTU

6

Chlorki

9,0

mg/l

≤ 250 mg/l

7

Azotany

< 0,89

mg/l

≤ 50 mg/l

8

Azotyny

< 0,066

mg/l

≤ 0,50 mg/l

9

Jon amonowy

< 0,13

mg/l

≤ 0,50 mg/l

10

Mangan

0,85

µg/l

≤ 50 µg/l

11

Żelazo

29

µg/l

≤ 200 µg/l

12

Magnez

2,8

mg/l

od 7 do 125 mg/l

13

Twardość ogólna

73 (miękka)

mg/l Ca CO3

od 60 -500 mg/l

14

Liczba bakterii Escherichia coli

0

jtk/100ml

0 jtk/100ml

15

Liczba bakterii grupy coli

0

jtk/100ml

0 jtk/100ml

16

Liczba Enterokoków kałowych

0

jtk/100ml

0 jtk/100ml

17

Ogólna liczba mikroorganizmów

53

jtk/ml

Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/l ml

Okresowa ocena jakości wody - rok 2023

PP-U Goskom Spółka z o.o. w Praszce informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody w dniu 12.04.2023 roku z wodociągu sieciowego w Kowalach, zbadana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.2294) w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu.

 

PP-U Goskom Spółka z o.o. w Praszce informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody w dniu 13.02.2023 roku z wodociągu sieciowego w Strojcu, zbadana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.2294) w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu.

PP-U Goskom Spółka z o.o. w Praszce informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody w dniu 13.02.2023 roku z wodociągu sieciowego w Kowalach, zbadana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.2294) w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu.

Okresowa ocena jakości wody - rok 2022

PP-U Goskom Spółka z o.o. w Praszce informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody w dniu 16.08.2022 roku z wodociągu sieciowego w Strojcu, zbadana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.2294) w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu.

PP-U Goskom Spółka z o.o. w Praszce informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody w dniu 23.05.2022 roku z wodociągu sieciowego w Strojcu, zbadana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.2294) w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu.

PP-U Goskom Spółka z o.o. w Praszce informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody w dniu 25.07.2022 roku z wodociągu sieciowego w Kowalach, zbadana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.2294) w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu.

PP-U Goskom Spółka z o.o. w Praszce informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody w dniu 14.02.2022 roku z wodociągu sieciowego w Kowalach, zbadana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.2294) w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu.

PP-U Goskom Spółka z o.o. w Praszce informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań wody w dniu 14.02.2022 roku z wodociągu sieciowego w Strojcu, zbadana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz.2294) w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu.