Strona główna | GOSKOM | BIP | GOSKOM | P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
tel./fax centrala: 34 3591 175
tel.-centrala: 34 366 96 70
tel.-centrala: 34 366 96 71
 
strona główna e-mail
O FIRMIE
ZARZĄD
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
BADANIE WODY
TARYFY
GOSPODARKA ODPADAMI
USŁUGI
INWESTYCJE I MODERNIZACJE
AWARIE
GALERIA
KONTA BANKOWE
KONTAKT
PRZETARGI
DRUKI DO POBRANIA


INFORMACJA


PP-U GOSKOM Sp. z o.o., informuje odbiorców, że w dniu 04.03.2021r., z powodu awarii na sieci wodociągowej wystąpiła czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte miejscowości: Przedmość, Kik, ul. Kaliska w Praszce. Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godzina 22:00. Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA

Szanowni Klienci

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się pandemii KORONAWIRUSA COVID - 19 oraz objęciem powiatu oleskiego czerwoną strefą, P.P.U Goskom Sp. o. o. podejmuje działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

W związku z powyższym od dnia 19-10-2020r. Zarząd P.P.U Goskom do odwołania podejmuje następujące działania:

  1. W celu załatwiania spraw prosimy o korzystanie z następujących środków komunikacji:

  • Poczty elektronicznej - adres e - mail: biuro@goskom.pl

  • Bankowości elektronicznej - nr rachunków bankowych:

ING Bank Śląski Oddz. Praszka nr 02 1050 1171 1000 0005 0060 6546

Pekao S.A nr 29 1240 3291 1111 0010 4403 7186

  • Kontaktu telefonicznego nr tel. 34/3591 175

  • W siedzibie Spółki poprzez wrzucenie pisma/dokumentacji do skrzynki pocztowej z napisem "Korespondencja do P.P.U Goskom Sp. z o. o.", która zamontowana jest na poręczy przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółki.

  1. Zaprzestaniu dokonywania odczytów wodomierzy bezpośrednio przez Inkasentów. Odczyty można podawać telefonicznie lub sms nr tel. 34 / 3591 175, 795 506 411.

  2. Zaprzestaniu działalności Kasy P.P.U Goskom do odwołania.

Praca Spółki nie została przerwana. W przypadku, kiedy obecność interesanta w Spółce okaże się niezbędna, zostanie on przyjęty przez wyznaczonego pracownika po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca przyjęcia.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

 

Zarząd
P.P.U Goskom Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 16-05-2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 878) z dniem 25-05-2020r. P.P.U Goskom Sp. z o.o. wznawia bezpośrednią obsługę klientów.

W związku z powyższym Zarząd P.P.U Goskom podejmuje następujące działania:
1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
2. Prosimy o dokładną dezynfekcję rąk środkiem dezynfekującym umieszczonym bezpośrednio przy wejściu do budynku.
3. Podczas wizyty w Spółce należy zakrywać okolice twarzy (ust i nosa).
4. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (ok. 2 m.)
5. Pomimo wznowienia bezpośredniej obsługi klientów w dalszym ciągu zaleca się załatwianie spraw za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

Poczty elektronicznej - adres e-mail: biuro@goskom.pl

Bankowości elektronicznej nr rachunków bankowych:

ING Bank Śląski: 02 1050 1171 1000 0005 0060 6546

Pekao S.A: 29 1240 3291 1111 0010 4403 7186

oraz korzystanie ze skrzynki pocztowej znajdującej się na poręczy przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółki.

 

O FIRMIE

Rozwój Przedsiębiorstwa w latach 1983 - 2017PPU "GOSKOM" Sp. z o. o. zostało utworzone 1.04.1983 r. jako Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zarządzeniem
Nr 4/83 Naczelnika Miasta i Gminy Praszka
z dnia 15.03.1983 r.


Przedsiębiorstwo powstało z części Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oleśnie obsługującej miasto Praszkę w tym: gospodarkę mieszkaniową, dystrybucję gazu bezprzewodowego, obsługę zieleni, obsługę sieci wod-kan. z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 23 oraz od dnia 1.06.1983 r. z wydzielonych części Przedsiębiorstwa "POLMO" w Praszce, w tym: ujęcia wody, oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, sieci wod-kan.


Do końca 1983 r. utworzona została brygada remontowo-budowlana z siedzibą przy
ul. Warszawskiej w Praszce. Przedsiębiorstwo składało się z:
- zakład wodociągów i kanalizacji
- zakład gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych
- zakład remontowo-budowlany
- zakład transportu i sprzętu

W dniu 27.11.1991 r. Rada Miejska w Praszce uchwaliła, że PGKiM należy poddać prywatyzacji. Na podstawie powyższej Uchwały w dniu 6.12.1991 r. Zarząd Miasta i Gminy w Praszce postanowił postawić w stan likwidacji części przedsiębiorstwa obejmujące: zakład remontowo - budowlany, zakład gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych,
a także część zakładu transportu. Likwidacja części przedsiębiorstwa została zakończona 31.12.1992 r. W dniu 26.11.1992 r. Rada Pracownicza przedsiębiorstwa złożyła wniosek
do Zarządu Miasta i Gminy w Praszce o podjęcie decyzji o likwidacji PGKiM z dniem 30.06.1993 r. w celu oddania mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa do obsługi Spółce utworzonej z pracowników z dniem 1.07.1993 r. Do utworzenia Spółki pracowniczej nie doszło.

W dniu 13.08.1993 r. został podpisany akt notarialny o przekształceniu PGKiM w Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o. Jednoosobowym właścicielem Spółki jest Gmina Praszka. Rejestracja Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o.
w sądzie odbyła się dnia 1.04.1994 r.
Dzień ten został uznany za rozpoczęcie działalności nowej Spółki.


Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności budowlanej, handlowej
i usługowej w tym:
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków
- wykonywanie i remont sieci oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych
- ciepłownictwo
- administrowanie budynkami komunalnymi
- utrzymanie zieleni, sprzątanie ulic i chodników oraz odśnieżanie
- wywóz śmieci i obsługa wysypiska odpadów
- dystrybucja gazu propan-butan
- usługi sprzętem budowlanym i transportowym
- obróbka ręczna odlewów aluminiowych i cynkowych
- obróbka mechaniczna odlewów, detali i korpusów.

W dniu 2.01.2000 r. powstał Dział Mechaniczny. Podstawowym profilem działalności tego działu była obróbka wiórowa oraz ręczna korpusów aluminiowych do pneumatycznych układów hamulcowych.
W dniu 22.11.2004 r. przestała pracować stara oczyszczalnię ścieków.
Po wyłączeniu starej oczyszczalni funkcje oczyszczania ścieków z Gminy Praszka i Gminy Gorzów Śląski przejęła nowopowstała Oczyszczalnia Ścieków.
W dniu 1.07.2006 r. zaprzestaliśmy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Praszka, oraz eksploatacji składowiska odpadów w Kowalach.
Funkcje te przejęło przedsiębiorstwo Eko-Region Bełchatów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.02.2006 r.
W dniu 31.05.2007 r. sprzedano przedsiębiorstwu Energia Praszka wymiennikownię ciepła przy ul. Mickiewicza 14 w związku z budową kotłowni gazowych w Praszce.
W dniu 19.07.2011 ze względów ekonomicznych została zakończona działalność Działu Mechanicznego.

Aktualnie z nową strategią, kierunkiem działania Spółki są:
1. Nadzór i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody.
3. Udrażnianie kanalizacji.
4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
5. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi.
6. Dystrybucja gazu.
7. Świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i porządku, zieleni oraz odśnieżania dróg na terenie Gminy Praszka.

Copyright by GOSKOM 2020
Polityka prywatności