Strona główna | GOSKOM | BIP | GOSKOM | P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
tel./fax centrala: 34 3591 175
tel.-centrala: 34 366 96 70
tel.-centrala: 34 366 96 71
 
strona główna e-mail
O FIRMIE
ZARZĄD
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
BADANIE WODY
TARYFY
GOSPODARKA ODPADAMI
USŁUGI
INWESTYCJE I MODERNIZACJE
AWARIE
GALERIA
KONTA BANKOWE
KONTAKT
PRZETARGI
DRUKI DO POBRANIA


GOSPODARKA ODPADAMI

Praszka 2014-03-26
INFORMACJA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w Kowalach (byłe składowisko odpadów komunalnych). W ramach ponoszonej opłaty do PSZOK można odwozić następujące rodzaje odpadów:
1.1.1.a) Przeterminowane leki (kod 20 01 32),
1.1.1.b) Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe (kody 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*),
1.1.1.c) Zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34),
1.1.1.d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36),
1.1.1.e) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
1.1.1.f) Odpady budowlano - rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka tj. do 1,5 m3),
1.1.1.g) Zużyte opony (kod 16 01 03),
1.1.1.h) Odpady zielone (kod 20 02 01),
1.1.1.i) Opakowania ze szkła (kod 15 01 07),
1.1.1.j) Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02),
1.1.1.k) Opakowania z papieru i tektury ( kod15 01 01).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny:

w okresie od 1 kwietnia do 30 września
wtorek 11.00 - 19.00
czwartek 11.00 - 19.00
trzecia sobota miesiąca 9.00 - 13.00

w okresie od 1 października do 31marca
wtorek 9.00 - 17.00
czwartek 9.00 - 17.00
trzecia sobota miesiąca 9.00 - 13.00

INFORMACJA
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane bezgotówkowo (przelew bankowy) należy dokonywać wyłącznie z rachunku bankowego osoby figurującej na druku deklaracji.

Copyright by GOSKOM 2020
Polityka prywatności