Strona główna | GOSKOM | BIP | GOSKOM | P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
tel./fax centrala: 34 3591 175
tel.-centrala: 34 366 96 70
tel.-centrala: 34 366 96 71
 
strona główna e-mail
O FIRMIE
ZARZĄD
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
BADANIE WODY
TARYFY
GOSPODARKA ODPADAMI
USŁUGI
INWESTYCJE I MODERNIZACJE
AWARIE
GALERIA
KONTA BANKOWE
KONTAKT
PRZETARGI
DRUKI DO POBRANIA


DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Wodociągi i kanalizacja
Dział wodociągów i kanalizacji zajmuje się wydobyciem, uzdatnianiem
i dystrybucją wody.
- utrzymuje w sprawności Ujęcia Wody, sieci i przyłącza wodociągowe,
- utrzymuje w sprawności przepompownie, studnie i przyłącza kanalizacyjne,
- obsługa w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków zarówno odbiorców indywidualnych jak i zbiorowych.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków do ściągnięcia (plik PDF)

powiększ
powiększ
powiększ

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Dział Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych świadczy usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości i zieleni na obszarze miasta Praszka.
Zakres usług obejmuje:
- utrzymanie czystości na jezdniach ulic i chodnikach,
- utrzymanie czystości na terenach komunalnych,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów komunalnych,
- utrzymanie zieleni w mieście,
- zimowe utrzymanie ulic w mieście (odśnieżanie, uszarstnianie i inne wraz
z materiałem),
- dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa
i przejezdności ulic i chodników oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości.
- zarządzanie budynkami mieszkalnymi


Transport i Logistyka
Dział utrzymuje w sprawności pojazdy oraz sprzęt do prac zimowych, robót budowlanych oraz elektrycznych, ponadto:
- prowadzi remonty bieżące oraz kapitalne pojazdów oraz sprzętu,
- zajmuje się dystrybucją gazu propan-butan,

Copyright by GOSKOM 2020
Polityka prywatności