Strona główna | GOSKOM | BIP | GOSKOM | P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
tel./fax centrala: 34 3591 175
tel.-centrala: 34 366 96 70
tel.-centrala: 34 366 96 71
 
strona główna e-mail
O FIRMIE
ZARZĄD
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
TARYFY
GOSPODARKA ODPADAMI
USŁUGI
INWESTYCJE I MODERNIZACJE
AWARIE
GALERIA
KONTA BANKOWE
KONTAKT
PRZETARGI
DRUKI DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe

P.P.U Goskom Sp. z o.o. w Praszce ul. Powstańców Śl. 23
Przeznacza do wykonania w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:


Termomodernizacje budynku szatni
w Praszce ul. Powstańców Śl. 21

Przedmiar prac

Pobierz plik PDF


Ostateczny termin zakończenia prac budowlanych do dnia 30-09-2019r.

1. Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest jej wykonanie według przedmiaru robót, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.goskom.pl w zakładce Przetargi lub w Siedzibie Spółki.

2. W przypadku niezgodności pomiędzy treścią oferty, a treścią przedmiaru robót oferta taka będzie odrzucona.

3. Oferty należy składać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 do dnia 08-04-2019r. do godz. 10.00,

4. Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 08-04-2019r. o godz. 12.00. w siedzibie Spółki,

5. Więcej informacji można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu 34/3591 175.

Osoby do kontaktu: Bogdan Pęcherczyk tel. kom. 668 695 104.

Michał Kołodziejczyk tel. kom. 604 593 977.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

P.P.U Goskom Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania planowanych prac budowlanych bez podania przyczyn.P.P.U Goskom Sp. z o.o. w Praszce ul. Powstańców Śl. 23

Przeznacza do wykonania w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

Remont budynku gospodarczego
w Praszce ul. Powstańców Śl. 21Przedmiar prac

Pobierz plik PDF


Ostateczny termin zakończenia prac budowlanych do dnia 30-09-2019r.

1) Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest jej wykonanie według przedmiaru robót, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.goskom.pl w zakładce Przetargi lub w Siedzibie Spółki.

2) W przypadku niezgodności pomiędzy treścią oferty, a treścią przedmiaru robót oferta taka będzie odrzucona.

3) Oferty należy składać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 do dnia 08-04-2019r. do godz. 10.00,

4) Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 08-04-2019r. o godz. 12.00. w siedzibie Spółki,

5) Więcej informacji można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu 34/3591 175.

6) Osoba do kontaktu: Bogdan Pęcherczyk tel. kom. 668 695 104.

Michał Kołodziejczyk tel. kom. 604 593 977

7) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

8) P.P.U Goskom Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania planowanych prac budowlanych bez podania przyczyn.

  Copyright by GOSKOM 2018