Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych na terenie stacji uzdatniania wody w Strojcu

Inwestycja polega na modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Strojec, w celu odnowienia infrastruktury, poprawy niezawodności wydobycia, automatyzacji procesu uzdatniania wody, a także zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa dostawy wody dla odbiorców oraz zmniejszenie energochłonności procesu wydobycia i dystrybucji. Stacja Uzdatniania Wody w Strojcu została wybudowana na początku lat 70-tych i obecnie zaopatruje w wodę około 1500 mieszkańców z miejscowości Strojec, Brzeziny, Prosna, Tokary. Zakres prac obejmować będzie działania takie jak:
 1. Przebudowa instalacji studni głębinowej (montaż obudowy naziemnej), wymiana pompy głębinowej – studni nr 2 (eksploatowanej);
 2. Przebudowa studni głębinowej nr 1 polegająca na wykonaniu renowacji konstrukcji studni metodą i zakresem dostosowanym do stanu technicznego studni (montaż obudowy naziemnej), wymiana pompy głębinowej, poprzedzonych wykonaniem niezbędnych badań i ekspertyzy stanu technicznego studni;
 3. Przebudowa istniejącego budynku SUW;
 4. Wymiana instalacji uzdatniania wody głębinowej, do celów sanitarnych i zabudowa nowych urządzeń i instalacji;
 5. Nowa instalacja zasilania oraz sterowania zmodernizowanym układem technologicznym, wraz z agregatem prądotwórczym oraz instalacją fotowoltaiczną;
 6. Budowa zbiorników wody uzdatnionej z pompownią tłoczną do sieci.
Koszt inwestycji szacowany jest na około 3,8 mln zł netto

Inwestycja polega na modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Strojec, w celu odnowienia infrastruktury, poprawy niezawodności wydobycia, automatyzacji procesu uzdatniania wody, a także zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa dostawy wody dla odbiorców oraz zmniejszenie energochłonności procesu wydobycia i dystrybucji.

Stacja Uzdatniania Wody w Strojcu została wybudowana na początku lat 70-tych i obecnie zaopatruje w wodę około 1500 mieszkańców
z miejscowości Strojec, Brzeziny, Prosna, Tokary.

Zakres prac obejmować będzie działania takie jak:

 1. Przebudowa instalacji studni głębinowej (montaż obudowy naziemnej), wymiana pompy głębinowej – studni nr 2 (eksploatowanej);
 2. Przebudowa studni głębinowej nr 1 polegająca na wykonaniu renowacji konstrukcji studni metodą i zakresem dostosowanym do stanu technicznego studni (montaż obudowy naziemnej), wymiana pompy głębinowej, poprzedzonych wykonaniem niezbędnych badań i ekspertyzy stanu technicznego studni;
 3. Przebudowa istniejącego budynku SUW;
 4. Wymiana instalacji uzdatniania wody głębinowej, do celów sanitarnych i zabudowa nowych urządzeń i instalacji;
 5. Nowa instalacja zasilania oraz sterowania zmodernizowanym układem technologicznym, wraz z agregatem prądotwórczym oraz instalacją fotowoltaiczną;
 6. Budowa zbiorników wody uzdatnionej z pompownią tłoczną do sieci.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 3,8 mln zł netto


INWESTYCJE

GOSKOM Sp. z o. o. to nie tylko nazwa – to 40 lat tradycji, zaangażowania i profesjonalizmu w serwisowaniu gminy Praszka. Jesteśmy dumni z naszej roli w dostarczaniu czystej wody i dbaniu o infrastrukturę miejską, od sieci wodno-kanalizacyjnych po utrzymanie zieleni i odśnieżanie. Nasza spółka, będąca w 100% własnością Gminy Praszka, zatrudnia ekspertów o najwyższym rzemiośle, gotowych służyć mieszkańcom na każdym kroku.

Ale nasza rola nie kończy się na usługach komunalnych. Jesteśmy aktywną częścią społeczności Praszka, wspierając lokalne inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne. Nasza misja wykracza poza biznes – dążymy do kreowania silnej, zrównoważonej i wspierającej się wzajemnie wspólnoty.

Wspólnie z mieszkańcami tworzymy historię. Dziękujemy za zaufanie i długoletnią współpracę!

DANE KONTAKTOWE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM
Spółka z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 23, 46-320 Praszka
NIP: 576-000-39-52, REGON: 150944667, KRS: 0000113515

ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka

BIULETYN INFOMACJI PUBICZNEJ

Copyright © 2023 GOSKOM Sp. z o.o. | Projekt i realizacja strony www - Agencja Marketingowa InterAktywni

Goskom Praszka

Scroll to Top