Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Kowalach

Inwestycja polega na modernizacji istniejącej ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale, w celu odnowienia infrastruktury, poprawy niezawodności wydobycia, automatyzacji procesu uzdatniania wody a także zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa dostawy wody dla odbiorców oraz zmniejszenie energochłonności procesu wydobycia i dystrybucji. Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody w Kowalach została wybudowana na początku lat 70-tych. Ujęcie w Kowalach zaopatruje w wodę około 11000 mieszkańców z miejscowości Praszka, Kowale Przedmość, Kik, Rosochy, Rozterk, Gana, Lachowskie, Marki, Skotnica, Kuźniczka, Kuźnica. W 2022 r. dobowa produkcja wody wynosiła około 1500 m3/d. Zakres prac obejmować będzie działania takie jak:
 • Ujęcie wód głębinowych
  • Przeprowadzenie ekspertyzy, w celu ewentualnej regeneracji i przebudowy studni,
  • Wymiana pomp głębinowych na nowe wyposażone w falowniki oraz przebudowa istniejących obudów studziennych wraz z wyminą zamontowanego w nich wyposażenia,
 • Technologia uzdatniania wody głębinowej – wyposażenie budynku SUW
  • Montaż nowych filtrów ciśnieniowych DN1800 – 8 kpl.
  • Zasypanie złoża w filtrach,
  • Montaż nowych urządzeń: aeratory, sprężarki bezolejowe, dmuchawy, instalacje dozowania podchlorynu sodu, instalacje technologiczne, armatura, urządzenia pomiarowe i sterownicze,
 • Branża budowlana – prace budowlane, przebudowa budynku SUW
  • Przebudowa budynku SUW polegająca na dostosowaniu obiektu do aktualnych wymogów warunków technicznych z poprawą jego funkcjonalności i estetyki.
  • Częściowa rozbiórka budynku w związku z przebudową i korektą jego funkcji,
 • Branża budowlana – prace budowlane do wykonania w związku z zagospodarowaniem terenu SUW
  • Montaż zbiornika bezodpływego na ścieki bytowe żelbetowy o objętości V=15 m3,
  • Przebudowa przykrycia zbiornika/odstojnika wód popłucznych oraz renowacja ogólnobudowlana zbiornika,
  • Przebudowa obudów włazów zbiorników wody czystej,
  • Zabezpieczenie zbiorników wody czystej przed infiltracją wód gruntowych od stropu zbiorników,
 • Sieci zewnętrzne
  • Instalacje technologiczne na terenie SUW,
  • Wymiana okablowania od terenu SUW do studni – wymiana przewodów zasilająco-sterujących,
  • Wykonanie oświetlenia SUW oraz monitoringu wizyjnego,
 • Zagospodarowanie terenu
  • Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie SUW,
  • Wymiana ogrodzenia terenu SUW,
  • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW,
  • Likwidacja zbędnych elementów zagospodarowania terenu,
 • Branża elektryczna i AKPiA
  • Instalacje elektryczne – wymiana w zakresie niezbędnym do podłączenia nowoprojektowanych urządzeń,
  • Instalacja AKPiA.
Koszt inwestycji szacowany jest na około 9,0 mln zł netto.

Inwestycja polega na modernizacji istniejącej ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale, w celu odnowienia infrastruktury, poprawy niezawodności wydobycia, automatyzacji procesu uzdatniania wody a także zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa dostawy wody dla odbiorców oraz zmniejszenie energochłonności procesu wydobycia i dystrybucji.
Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody w Kowalach została wybudowana na początku lat 70-tych. Ujęcie w Kowalach zaopatruje w wodę około 11000 mieszkańców
z miejscowości Praszka, Kowale Przedmość, Kik, Rosochy, Rozterk, Gana, Lachowskie, Marki, Skotnica, Kuźniczka, Kuźnica.
W 2022 r. dobowa produkcja wody wynosiła około 1500 m3/d.

Zakres prac obejmować będzie działania takie jak:

 • Ujęcie wód głębinowych
  • Przeprowadzenie ekspertyzy, w celu ewentualnej regeneracji i przebudowy studni,
  • Wymiana pomp głębinowych na nowe wyposażone w falowniki oraz przebudowa istniejących obudów studziennych wraz z wyminą zamontowanego w nich wyposażenia,
 • Technologia uzdatniania wody głębinowej – wyposażenie budynku SUW
  • Montaż nowych filtrów ciśnieniowych DN1800 – 8 kpl.
  • Zasypanie złoża w filtrach,
  • Montaż nowych urządzeń: aeratory, sprężarki bezolejowe, dmuchawy, instalacje dozowania podchlorynu sodu, instalacje technologiczne, armatura, urządzenia pomiarowe i sterownicze,
 • Branża budowlana – prace budowlane, przebudowa budynku SUW
  • Przebudowa budynku SUW polegająca na dostosowaniu obiektu do aktualnych wymogów warunków technicznych z poprawą jego funkcjonalności i estetyki.
  • Częściowa rozbiórka budynku w związku z przebudową i korektą jego funkcji,
 • Branża budowlana – prace budowlane do wykonania w związku
  z zagospodarowaniem terenu SUW

  • Montaż zbiornika bezodpływego na ścieki bytowe żelbetowy o objętości V=15 m3,
  • Przebudowa przykrycia zbiornika/odstojnika wód popłucznych oraz renowacja ogólnobudowlana zbiornika,
  • Przebudowa obudów włazów zbiorników wody czystej,
  • Zabezpieczenie zbiorników wody czystej przed infiltracją wód gruntowych od stropu zbiorników,
 • Sieci zewnętrzne
  • Instalacje technologiczne na terenie SUW,
  • Wymiana okablowania od terenu SUW do studni – wymiana przewodów zasilająco-sterujących,
  • Wykonanie oświetlenia SUW oraz monitoringu wizyjnego,
 • Zagospodarowanie terenu
  • Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie SUW,
  • Wymiana ogrodzenia terenu SUW,
  • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW,
  • Likwidacja zbędnych elementów zagospodarowania terenu,
 • Branża elektryczna i AKPiA
  • Instalacje elektryczne – wymiana w zakresie niezbędnym do podłączenia nowoprojektowanych urządzeń,
  • Instalacja AKPiA.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 9,0 mln zł netto.


INWESTYCJE

GOSKOM Sp. z o. o. to nie tylko nazwa – to 40 lat tradycji, zaangażowania i profesjonalizmu w serwisowaniu gminy Praszka. Jesteśmy dumni z naszej roli w dostarczaniu czystej wody i dbaniu o infrastrukturę miejską, od sieci wodno-kanalizacyjnych po utrzymanie zieleni i odśnieżanie. Nasza spółka, będąca w 100% własnością Gminy Praszka, zatrudnia ekspertów o najwyższym rzemiośle, gotowych służyć mieszkańcom na każdym kroku.

Ale nasza rola nie kończy się na usługach komunalnych. Jesteśmy aktywną częścią społeczności Praszka, wspierając lokalne inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne. Nasza misja wykracza poza biznes – dążymy do kreowania silnej, zrównoważonej i wspierającej się wzajemnie wspólnoty.

Wspólnie z mieszkańcami tworzymy historię. Dziękujemy za zaufanie i długoletnią współpracę!

DANE KONTAKTOWE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM
Spółka z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 23, 46-320 Praszka
NIP: 576-000-39-52, REGON: 150944667, KRS: 0000113515

ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka

BIULETYN INFOMACJI PUBICZNEJ

Copyright © 2023 GOSKOM Sp. z o.o. | Projekt i realizacja strony www - Agencja Marketingowa InterAktywni

Goskom Praszka

Scroll to Top