Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze Gminy Praszka

Gmina Praszka przy współpracy Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. Z o.o. W Praszce, złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze Gminy Praszka” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach wymienionego zadania inwestycyjnego planuje się m.in. Realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych na terenie stacji uzdatniania wody w Strojcu”. Planowany zakres inwestycji:
  • Przebudowa instalacji studni głębinowych oraz wymiana pomp głębinowych dla obu ujęć;
  • Przebudowa istniejącego budynku SUW;
  • Wymiana instalacji technologicznej uzdatniania wody głębinowej do celów sanitarnych i zabudowa nowych urządzeń i instalacji m.in. Zbiorników wody czystej;
  • Nowa instalacja zasilania oraz sterowania zmodernizowanym układem technologicznym, wraz z agregatem prądotwórczym oraz instalacją fotowoltaiczną.
Koszt inwestycji szacowany jest na około 3,8 mln zł netto.

Gmina Praszka przy współpracy Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. Z o.o. W Praszce, złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze Gminy Praszka” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach wymienionego zadania inwestycyjnego planuje się m.in. Realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych na terenie stacji uzdatniania wody w Strojcu”.

Planowany zakres inwestycji:

  • Przebudowa instalacji studni głębinowych oraz wymiana pomp głębinowych dla obu ujęć;
  • Przebudowa istniejącego budynku SUW;
  • Wymiana instalacji technologicznej uzdatniania wody głębinowej do celów sanitarnych i zabudowa nowych urządzeń i instalacji m.in. Zbiorników wody czystej;
  • Nowa instalacja zasilania oraz sterowania zmodernizowanym układem technologicznym, wraz z agregatem prądotwórczym oraz instalacją fotowoltaiczną.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 3,8 mln zł netto.


INWESTYCJE

GOSKOM Sp. z o. o. to nie tylko nazwa – to 40 lat tradycji, zaangażowania i profesjonalizmu w serwisowaniu gminy Praszka. Jesteśmy dumni z naszej roli w dostarczaniu czystej wody i dbaniu o infrastrukturę miejską, od sieci wodno-kanalizacyjnych po utrzymanie zieleni i odśnieżanie. Nasza spółka, będąca w 100% własnością Gminy Praszka, zatrudnia ekspertów o najwyższym rzemiośle, gotowych służyć mieszkańcom na każdym kroku.

Ale nasza rola nie kończy się na usługach komunalnych. Jesteśmy aktywną częścią społeczności Praszka, wspierając lokalne inicjatywy społeczne, edukacyjne i kulturalne. Nasza misja wykracza poza biznes – dążymy do kreowania silnej, zrównoważonej i wspierającej się wzajemnie wspólnoty.

Wspólnie z mieszkańcami tworzymy historię. Dziękujemy za zaufanie i długoletnią współpracę!

DANE KONTAKTOWE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM
Spółka z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 23, 46-320 Praszka
NIP: 576-000-39-52, REGON: 150944667, KRS: 0000113515

ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka

BIULETYN INFOMACJI PUBICZNEJ

Copyright © 2023 GOSKOM Sp. z o.o. | Projekt i realizacja strony www - Agencja Marketingowa InterAktywni

Goskom Praszka

Scroll to Top