28 czerwca 2023

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – USŁUGOWEGO „GOSKOM” SP. Z O.O. NA ROK 2024 Link do Ogłoszenia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0d3f87f4-14d9-11ee-a60c-9ec5599dddc1 https://platformazakupowa.pl/transakcja/786014

5 czerwca 2023

Szanowni Państwo, informujemy, że w zamian za święto przypadającew dniu 11 listopada 2023r. (sobota) ustala się dzień wolny od pracyw dniu 9 czerwca 2023r. (piątek). W związku z powyższym 9.06.2023r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSKOM”