27 czerwca 2022

PP-U GOSKOM Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. ulegają zmianie numery telefonów do zgłaszania awarii po godzinie 15.00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy. Awarie

20 czerwca 2022

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o. Ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu stanowiącego halę magazynową o powierzchni użytkowej 193 m2 wraz z częścią terenu wchodzącego w skład lokalu,położonego w miejscowości Przedmość na