WAŻNE OGŁOSZENIE

PP-U GOSKOM Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. ulegają zmianie numery telefonów do zgłaszania awarii po godzinie 15.00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy. Awarie w tym czasie, należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

WAŻNE OGŁOSZENIE Read More »