13 kwietnia 2022

PP-U "GOSKOM" Sp. z o.o. w dniu 15.04.2022r. (Wielki Piątek) czynne będzie do godz 13.00.

1 kwietnia 2022

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce informuje, że od dnia 01.04.2022r. ulega zmianie cennik wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących