Planowane inwestycje

Ważniejsze zadania i zakupy inwestycje w 2022 r.

– Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kowalach – koncepcja projektowa – Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych na terenie stacji uzdatniania wody w Strojcu – Modernizacja kanału sanitarnego na odcinku ul. Piłsudskiego i ul. Parafialnej w Praszce – analiza techniczna kanału z uwzględnieniem planu jego modernizacji – Modernizacja kotłowni gazowej w budynku siedziby Spółki – Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy – kolejny etap