Planowane inwestycje

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE PLANOWANE W ROKU 2023:

1. Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Kowalach. Etap I – Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SUW w Kowalach o mocy
    do 50 kWp.

2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Zapolskiej w Praszce.

3. Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy w miejscowości Strojec – ostatni etap oraz w  
     Praszce – kolejne ulice.

4. Zakup samochodu dostawczego.

5. Zakup pługów śnieżnych do koparko – ładowarki i ciągnika.