Planowane inwestycje

Ważniejsze zadania i zakupy inwestycje w 2022 r.

– Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kowalach – koncepcja projektowa – Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych na terenie stacji uzdatniania wody w Strojcu – Modernizacja kanału sanitarnego na odcinku ul. Piłsudskiego i ul. Parafialnej w Praszce – analiza techniczna kanału z uwzględnieniem planu jego modernizacji – Modernizacja kotłowni gazowej w budynku siedziby Spółki – Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy – kolejny etap

Informacja

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce informuje, że od dnia 01.04.2022 r. ulega zmianie cennik wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. Aby zachęcić Państwa do korzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa, proponujemy rabaty dla stałych klientów. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie wywozu nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy o zmianie cen wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dla firm i jednostek publicznych, które obowiązują od 01.04.2022 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi Cennikami i Regulaminem oraz do korzystania z usług naszej Spółki.

   
Holler Box