Strona główna | GOSKOM | BIP | GOSKOM | P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
tel./fax centrala: 34 3591 175
tel.-centrala: 34 366 96 70
tel.-centrala: 34 366 96 71
 
strona główna e-mail
O FIRMIE
ZARZĄD
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
GOSPODARKA ODPADAMI
USŁUGI
INWESTYCJE I MODERNIZACJE
AWARIE
GALERIA
KONTA BANKOWE
KONTAKT
PRZETARGI
DRUKI DO POBRANIA


GOSPODARKA ODPADAMI

INFORMACJA - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | Pobierz plik PDF

INFORMACJA - Zmiany w opłatach | Pobierz plik PDF

Praszka 2014-03-26
INFORMACJA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się w Kowalach (byłe składowisko odpadów komunalnych). W ramach ponoszonej opłaty do PSZOK można odwozić następujące rodzaje odpadów:
1.1.1.a) Przeterminowane leki (kod 20 01 32),
1.1.1.b) Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe (kody 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*),
1.1.1.c) Zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34),
1.1.1.d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36),
1.1.1.e) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),
1.1.1.f) Odpady budowlano - rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka tj. do 1,5 m3),
1.1.1.g) Zużyte opony (kod 16 01 03),
1.1.1.h) Odpady zielone (kod 20 02 01),
1.1.1.i) Opakowania ze szkła (kod 15 01 07),
1.1.1.j) Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02),
1.1.1.k) Opakowania z papieru i tektury ( kod15 01 01).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny:

w okresie od 1 kwietnia do 30 września
wtorek 11.00 - 19.00
czwartek 11.00 - 19.00
trzecia sobota miesiąca 9.00 - 13.00

w okresie od 1 października do 31marca
wtorek 9.00 - 17.00
czwartek 9.00 - 17.00
trzecia sobota miesiąca 9.00 - 13.00

INFORMACJA
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane bezgotówkowo (przelew bankowy) należy dokonywać wyłącznie z rachunku bankowego osoby figurującej na druku deklaracji.HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Pobierz wszystkie harmonogramy na 2016 - 2017

MIASTO - PRASZKA (41)

komunalne - 1 i 3 poniedziałek,
suche - 1 poniedziałek,
szkło - 1 poniedziałek,
bio - 2 i 4 czwartek

Ulice: 3 Maja, Astrów, Bratków, Chabrów, Chłopska, Kolorowa, Kołłątaja, Maków, Małachowskiego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Niemcewicza, Rolnicza, Skłodowskiej, Staszica, Tulipanów, Cmentarna, Przedmość ul. Główna (nr 3, 5, 5A, 5B), Kaliska, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Parafialna, Senatorska, Słowackiego, Sportowa, Szosa Gańska

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Bioodpady

2016

       

Sierpień

1 i 22

1

1

11 i 25

Wrzesień

5 i 19

5

 

8 i 22

Październik

3 i 17

3

 

13 i 27

Listopad

7 i 21

7

7

10

Grudzień

5 i 19

5

 

8

2017

       

Styczeń

2 i 16

2

 

12

Luty

6 i 20

6

6

9

Marzec

6 i 20

6

 

9 i 23

Kwiecień

3 i 18

3

 

13 i 27

Maj

8 i 22

8

8

11 i 25

Czerwiec

5 i 19

5

 

8 i 29

Lipiec

3 i 17

3

 

13 i 27

Sierpień

7 i 21 7 7 10 i 24

Wrzesień

4 i 18 4   14 i 28

Październik

2 i 16 2   12 i 26

Listopad

6 i 20 6 6 9

Grudzień

4 i 18 4   14

MIASTO - PRASZKA (42)

komunalne - 2 i 4 poniedziałek,
suche - 1 poniedziałek,
szkło - 1 poniedziałek,
bio - 2 i 4 czwartek


Ulice: Chopina, Kilińskiego, Listopadowa, pl.Grunwaldzki, Wodna, Powstańców Śl., Prusa, Sienkiewicza, Styczniowa, Warszawska, Boczna, Byczyńska, Fabryczna, Gorzowska, Kardynała Wyszyńskiego, Kosmonautów, Obrońców Pokoju, Piłsudskiego, Słoneczna, Zapolskiej, Żeromskiego.

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Bioodpady

2016

       

Sierpień

8 i 29

1

1

11 i 25

Wrzesień

12 i 26

5

 

8 i 22

Październik

10 i 24

3

 

13 i 27

Listopad

14 i 28

7

7

10

Grudzień

12 i 29

5

 

8

2017

       

Styczeń

9 i 23 2   12

Luty

13 i 27 6 6 9

Marzec

13 i 27 6   9 i 23

Kwiecień

10 i 24 3   13 i 27

Maj

15 i 29 8 8 11 i 25

Czerwiec

12 i 26 5   8 i 29

Lipiec

10 i 24 3   13 i 27

Sierpień

14 i 28 7 7 10 i 24

Wrzesień

11 i 25 4   14 i 28

Październik

9 i 23 2   12 i 26

Listopad

13 i 27 6 6 9

Grudzień

11 i 23 4   14

GMINA - PRASZKA (43)

komunalne - 2 i 4 czwartek,
suche - 2 czwartek,
szkło - 2 czwartek,
bio - 2 i 4 czwartek.


Miejscowości: Gana, Kuźniczka, Lachowskie, Marki, Rozterk, Skotnica, Sołtysy , Wierzbie, Praszka ul. Pod Rozterkiem

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Bioodpady

2016

 

 

 

 

Sierpień

11 i 25 11 11 11 i 25

Wrzesień

8 i 22 8   8 i 22

Październik

13 i 27 13   13 i 27

Listopad

10 i 24 10 10 10

Grudzień

8 i 22 8   8

2017

       

Styczeń

12 i 26 12   12

Luty

9 i 23 9 9 9

Marzec

9 i 23 9   9 i 23

Kwiecień

13 i 27 13   13 i 27

Maj

11 i 25 11 11 11 i 25

Czerwiec

8 i 29 8   8 i 29

Lipiec

13 i 27 13   13 i 27

Sierpień

10 i 24 10 10 10 i 24

Wrzesień

14 i 28 14   14 i 28

Październik

12 i 26 12   12 i 26

Listopad

9 i 23 9 9 9

Grudzień

14 i 28 14   14


GMINA - PRASZKA (44)

komunalne - 1 i 3 czwartek,
suche - 3 czwartek,
szkło - 3 czwartek,
bio - 2 i 4 czwartek.

Miejscowości: Brzeziny, Kik, Prosna, Przedmość, Strojec, Tokary, Kościeliska

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Bioodpady

2016

 

 

 

 

Sierpień

4 i 18 18 18 11 i 25

Wrzesień

1 i 15 15   8 i 22

Październik

6 i 20 20   13 i 27

Listopad

3 i 17 17 17 10

Grudzień

1 i 15 15   8

2017

       

Styczeń

5 i 19 19   12

Luty

2 i 16 16 16 9

Marzec

2 i 16 16   9 i 23

Kwiecień

6 i 20 20   13 i 27

Maj

4 i 18 18 18 11 i 25

Czerwiec

1 i 22 22   8 i 29

Lipiec

6 i 20 20   13 i 27

Sierpień

3 i 17 17 17 10 i 24

Wrzesień

7 i 21 21   14 i 28

Październik

5 i 19 19   12 i 26

Listopad

2 i 16 16 16 9

Grudzień

7 i 21 21   14

GMINA - PRASZKA (45)

komunalne - 1 i 3 piątek,
suche - 1 piątek,
szkło - 1 piątek,
bio - 2 i 4 czwartek.

Miejscowośći: Aleksandrów, Kowale, Kozieł, Szyszków, Rosochy, Wygiełdów, Praszka ul. Las, ul. Pilawy, ul. Pod Kowalami, ul. Pod Rosochami.

Miesiąc

Komunalne

Surowce suche

Szkło

Bioodpady

2016

 

 

 

 

Sierpień

5 i 19 5 5 11 i 25

Wrzesień

2 i 16 2   8 i 22

Październik

7 i 21 7   13 i 27

Listopad

4 i 18 4 4 10

Grudzień

2 i 16 2   8

2017

       

Styczeń

7 i 20 7   12

Luty

3 i 17 3 3 9

Marzec

3 i 17 3   9 i 23

Kwiecień

7 i 21 7   13 i 27

Maj

5 i 19 5 5 11 i 25

Czerwiec

2 i 16 2   8 i 29

Lipiec

7 i 21 7   13 i 27

Sierpień

4 i 18 4 4 10 i 24

Wrzesień

1 i 15 1   14 i 28

Październik

6 i 20 6   12 i 26

Listopad

3 i 17 3 3 9

Grudzień

1 i 15 1   14
  Licznik kliknięć powered by  Narzędzia SEO - OK.INFO.PL Copyright by GOSKOM 2016