Wywóz nieczytości płynnych

Cennik wywozu nieczystości płynnych od firm i jednostek publicznych obowiązujący od dnia 01-04-2022 r.

Wyszczególnienie

Cena za wykonany kurs w zł netto

Ścieki bytowe na terenie gminy Praszka, Rudniki i Gorzów Śląski

do 4 m3

148,00

powyżej 4m3 do 6m3

222,00 

powyżej 6m3 do 7m3

259,00

Ścieki przemysłowe na terenie gminy Praszka, Rudniki i Gorzów Śląski

do 4 m3

160,00

powyżej 4m3 do 6m3

240,00 

powyżej 6m3 do 7m3

280,00

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%
Ceny nie dotyczą zawartych umów ze spółką GOSKOM przed 01.04.2022 r.

Cennik wywozu nieczystości płynnych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą obowiązujący od dnia 01-04-2022 r.

Wyszczególnienie

Cena za wykonany kurs w zł netto

Rabat w %

Cena po rabacie w zł netto

Ścieki bytowe na terenie gminy Praszka od osób fizycznych

do 4 m3

148,00

5%

140,60

powyżej 4m3 do 6m3

170,00 

6%

159,80 

powyżej 6m3 do 7m3

200,00

8%

184,00

Ścieki bytowe na terenie gminy Rudniki i Gorzów Śląski od osób fizycznych

do 4 m3

170,00

5%

161,50

powyżej 4m3 do 6m3

195,00 

6%

183,30 

powyżej 6m3 do 7m3

241,00

8%

221,72

Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Praszka

do 4 m3

230,00

5%

218,50

Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Rudniki i Gorzów Śląski

do 4 m3

240,00

5%

228,00

Warunki udzielania rabatu zgodnie z Regulaminem wywozu nieczystości płynnych.
Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%

Załącznik do Regulaminu wywozu nieczystości płynnych z dnia 30.03.2022 r.