Wywóz nieczytości płynnych

Cennik wywozu nieczystości płynnych od firm i jednostek publicznych obowiązujący od dnia 01-04-2022 r.

Wyszczególnienie

Cena za wykonany kurs w zł netto

Ścieki bytowe na terenie gminy Praszka, Rudniki i Gorzów Śląski

do 4 m3

148,00

powyżej 4m3 do 6m3

222,00 

powyżej 6m3 do 7m3

259,00

Ścieki przemysłowe na terenie gminy Praszka, Rudniki i Gorzów Śląski

do 4 m3

160,00

powyżej 4m3 do 6m3

240,00 

powyżej 6m3 do 7m3

280,00

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%
Ceny nie dotyczą zawartych umów ze spółką GOSKOM przed 01.04.2022 r.

Cennik wywozu nieczystości płynnych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą obowiązujący od dnia 01-04-2022 r.

Wyszczególnienie

Cena za wykonany kurs w zł netto

Rabat w %

Cena po rabacie w zł netto

Ścieki bytowe na terenie gminy Praszka od osób fizycznych

do 4 m3

148,00

5%

140,60

powyżej 4m3 do 6m3

170,00 

6%

159,80 

powyżej 6m3 do 7m3

200,00

8%

184,00

Ścieki bytowe na terenie gminy Rudniki i Gorzów Śląski od osób fizycznych

do 4 m3

170,00

5%

161,50

powyżej 4m3 do 6m3

195,00 

6%

183,30 

powyżej 6m3 do 7m3

241,00

8%

221,72

Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Praszka

do 4 m3

230,00

5%

218,50

Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Rudniki i Gorzów Śląski

do 4 m3

240,00

5%

228,00

Warunki udzielania rabatu zgodnie z Regulaminem wywozu nieczystości płynnych.
Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%

Załącznik do Regulaminu wywozu nieczystości płynnych z dnia 30.03.2022 r.

Informacja

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce informuje, że od dnia 01.04.2022 r. ulega zmianie cennik wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. Aby zachęcić Państwa do korzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa, proponujemy rabaty dla stałych klientów. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie wywozu nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy o zmianie cen wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dla firm i jednostek publicznych, które obowiązują od 01.04.2022 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi Cennikami i Regulaminem oraz do korzystania z usług naszej Spółki.

   
Holler Box