P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Przetargi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o.
Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej zdemontowanych w 2022r.
1.) Informacje o urządzeniach kotłowni

l.p.

Urządzenie (marka i typ)

Rok produkcji

Nr fabryczny/producent

1

  • Kocioł gazowy Vitoplex 100 typ PV1
  • Moc: Pn = 200 kW
  • Max ciśnienie: 5 bar
  • Dopuszczalna temp: 105 oC
  • Pojemność zładu: V = 230 L
  • Sterownik kotła Vitotronic 100 typ GC1 i Vitotronic
  • 200-H typu HKW

2007

7184509 7000080 102 Viessmann Werke

2

Palnik Riello Gulliver BS4D
Moc 110/140- 24 kW
Reg ciśnienia: 20-100 mbar

2007

011971000075
Riello R.B.L

3

Pompa obiegowa c.o. Grundfos typ: UPS 50-120F

2007

96402103
Grundfos

4

Pompa mieszająca Grundfos typ: UPS 25-40

2007

59544221
Grundfos

5

Naczynie wzbiorcze przeponowe w układzie c.o.
Reflex N
Objętość: 300l
Typ: JNC300L

2007

06G121350416

6

Komin zewnętrzny izolowany SM750
dwupłaszczowy H =10,0 m
Średnica fi 254/303 mm

2007

——–

2.) Wszystkie wymienione powyżej urządzenia pochodzą z modernizowanej kotłowni należącej do PP-U Goskom zlokalizowanej w Praszce przy ul. Powstańców Śląskich 23.
3.) Urządzenia te do końca swojej pracy były sprawne i działały prawidłowo.
4.) Urządzenia zostały zdemontowane w czerwcu 2022r.
5.)Kocioł gazowy oraz naczynie przeponowe posiadają dokumentację techniczną, księgi rewizyjne oraz aktualne przeglądy UDT.
6.) Wymienione powyżej urządzenia były na bieżąco serwisowane i poddawane systematycznym przeglądom.
7.) Cena wywoławcza: 11162,60 netto +23% vat = 13.730,00 brutto.
8.)Cena wywoławcza dotyczy zestawu urządzeń.
9. )Urządzenia nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
10. )Oferty należy składać w siedzibie spółki do dnia 18-08-2022r. do godz. 15.00. na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1.
11.) Urządzenia można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. od 700 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 34/3591175.
12.) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zainteresowani mogą uzyskać w pok.
nr 11 w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.
13.) Regulamin zbywania ruchomych składników aktywów trwałych PP-U GOSKOM Sp. z o.o. i operat szacunkowy dostępny w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.
14.) Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
15.) Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Informacja

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce informuje, że od dnia 01.04.2022 r. ulega zmianie cennik wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. Aby zachęcić Państwa do korzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa, proponujemy rabaty dla stałych klientów. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie wywozu nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy o zmianie cen wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dla firm i jednostek publicznych, które obowiązują od 01.04.2022 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi Cennikami i Regulaminem oraz do korzystania z usług naszej Spółki.

   
Holler Box