P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Przetargi

OGŁOSZENIE o sprzedaży maszyn rolniczych w trybie bezprzetargowym.

1. Informacje o sprzęcie:
a. Kosiarka rotacyjna bębnowa Spomasz Z-042 rok prod. 2008.
b. Opryskiwacz polowy zawieszany JAR-MET P128/0 rok prod. 2015 poj. 300 L. Nie posiada belki opryskowej. Nie posiada aktualnie ważnego atestu.
2. W/w maszyny  do końca swojej pracy były sprawne i działały prawidłowo.

3. Cena zawiera 23% vat

a) Kosiarka rotacyjna bębnowa – cena: 2100,00zł brutto
b) Opryskiwacz polowy zawieszany JAR-MET – cena: 1450,00zł brutto

5. W/w przedmioty nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

9. Maszyny  można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. od 7.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 34/3591175.
10. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w pok. nr 11 w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.

13. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż koparki hydraulicznej kołowej „Waryński”

 • Informacje o sprzęcie:
 • Koparka Hydrauliczna kołowa „Waryński, rok produkcji 1990, typ K-406A-1, moc – 55KW, na wyposażeniu dwie łyżki o szerokości 500mm i 820mm. Silnik
 • Koparka objęta przetargiem do końca swojej pracy była sprawna i działała prawidłowo.
 • Cena wywoławcza zawiera 23% vat
 • Koparka Hydrauliczna „Waryński” – cena wywoławcza: 26 445,00zł brutto
 • Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza.
 • W/w przedmiot nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Oferty (na druku oferty, stanowiącego załącznik nr 1) w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 24-03-2023r. do godz. 15.00. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta w przetargu pisemnym na sprzedaż koparki hydraulicznej kołowej „Waryński”, a także nazwę / imię i nazwisko oraz adres oferenta.
 • Za termin wpłynięcia ofert wysłanych pocztą tradycyjną lub kurierem uważa się datę i godzinę wpływu oferty na dziennik podawczy w sekretariacie siedziby spółki. Oferty, które wpłynęły po terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Koparkę objętą przetargiem można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. od 700 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 34/3591175.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zainteresowani mogą uzyskać w pok.
  nr 11 w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.
 • Regulamin zbywania ruchomych składników aktywów trwałych PP-U GOSKOM Sp. z o.o. i operat szacunkowy dostępny w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.
 • Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 • Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Koparka Hydrauliczna

Rotacyjna kosiarka

Opryskiwacz