P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Przetargi

Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Kowalach

P.P.U Goskom Sp. z o.o. w Praszce ul. Powstańców Śl. 23
przeznacza do wykonania w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

PRZEBUDOWĘ I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KOWALE (I ETAP POLEGAJĄCY NA REKONSTRUKCJI POKRYCIA DACHOWEGO POŁĄCZONY Z PRZEBUDOWĄ SYSTEMU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ)

Ostateczny termin zakończenia prac budowlanych do dnia 31-10-2021r.
1) Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest jej wykonanie według przedmiaru robót, oraz szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi materiałów które dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.goskom.pl w zakładce: Oferta/Przetargi lub w Siedzibie Spółki.
2) W przypadku niezgodności pomiędzy treścią oferty, a treścią przedmiaru robót oferta taka będzie odrzucona.
3) Oferty z załączonym kosztorysem na wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku należy składać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 do dnia 10-09-2021r. do godz. 10.00, w zamkniętych kopertach z podaną nazwą firmy oraz adresem zwrotnym.
4) Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 10-09-2021r. o godz. 12.00. w siedzibie Spółki,
5) Więcej informacji można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu 34/3591 175.
6) Osoby do kontaktu: Michał Kołodziejczyk tel. kom. 604 593 977.
7) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
8) P.P.U Goskom Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania planowanych prac budowlanych bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Przebudowa systemu wentylcji – obmiar

Rekonstrukcja pokrycia dachowego- przedmiar

 

Wielkość czcionki
Kontrast