P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Przetargi

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – USŁUGOWEGO „GOSKOM” SP. Z O.O. NA ROK 2024

Link do Ogłoszenia:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/786014

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż szafek metalowych ubraniowych.

1. Informacje o produkcie:

      – Szafka ubraniowa metalowa dwudrzwiowa dzielona w kolorze szarym. Szerokość ok. 80cm i wysokość ok. 180cm.

      – Ilość 9szt.
2. Cena wywoławcza: 50zł/ brutto sztuka. Cena zawiera 23% vat.

3. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza.

4. W/w przedmiot nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

5. W/w przedmiot posiada znaczne ślady użytkowania.

6. Oferty (na druku oferty, stanowiącego załącznik nr 1) w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 05-07-2023r. do godz. 12.00. Koperta powinna być opisana w następujący sposób: „Oferta w przetargu pisemnym na sprzedaż szafek metalowych ubraniowych”, a także nazwę / imię i nazwisko oraz adres oferenta.

7. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną szafkę należy podać w ofercie ilość przedmiotów zakupu.

8. Za termin wpłynięcia ofert wysłanych pocztą tradycyjną, lub kurierem uważa się datę i godzinę wpływu oferty na dziennik podawczy w sekretariacie siedziby spółki. Oferty, które wpłynęły po terminie, nie będą rozpatrywane.

9. Szafki objęte przetargiem można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. od 700 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 34/3591175.

10. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zainteresowani mogą uzyskać w pok.
nr 11 w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.

11. Regulamin zbywania ruchomych składników aktywów trwałych PP-U GOSKOM Sp. z o.o. dostępny jest w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.

12. Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

13. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby SUW w Kowalach.

Link do Ogłoszenia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef40387f-ddd1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

OGŁOSZENIE o sprzedaży maszyny rolniczej w trybie bezprzetargowym.

1. Informacje o sprzęcie:
Opryskiwacz polowy zawieszany JAR-MET P128/0 rok prod. 2015 poj. 300 L. Nie posiada belki opryskowej. Nie posiada aktualnie ważnego atestu.
2. W/w maszyna  do końca swojej pracy była sprawna i działała prawidłowo.
3. Cena zawiera 23% vat

a) Opryskiwacz polowy zawieszany JAR-MET – cena: 1450,00zł brutto

5. W/w przedmiot nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

9. Maszynę  można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. od 7.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 34/3591175.
10. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w pok. nr 11 w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.

13. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  •  

Opryskiwacz