Pozostałe ceny usług

Cennik usług P.P.U Goskom Sp. z o.o. obowiazujący od dnia 01-01-2023r.

l.p.

Rodzaj sprzętu

jednostka miary

cena netto

stawka podatku VAT

1.

koparko-ładowarka

godz.

125,00

23%

2.

Zamiatarka HAKO CITYMASTER 2000

mb.

0,80

8%

3.

Ciągnik C-360

godz.

95,00

23%

4.

Ciągnik z przyczepą

godz.

120,00

23%

5.

Ciągnik z kosiarką bijakową

godz.

155,00

23%

6.

Samochód ciężarowy specjalny

godz.

125,00

23%

7.

Całoroczne utrzymanie chodników

m²/m-c

3,85

8%

8.

Zimowe utrzymanie chodników

m²/m-c

4,20

8%

9.

Koszenie trawy wykaszarką spalinową

godz.

95,00

8%

10.

Koszenie trawy kosiarką spalinową

godz.

95,00

8%

11.

Oczyszczanie posesji – usługa jednorazowa

godz.

72,00

8%

12.

Formowanie żywopłotów nożycami spalinowymi

za godz.

85,00

8%

13.

Montaż wodomierza i plombowanie na wniosek odbiorcy z transportem

za każdą czynność

130,00

23%

14.

Plombowanie podlicznika

za każdą czynność

38,00

23%

15.

Odkręcenie wody na wniosek odbiorcy

za każdą czynność

65,00

23%

16.

Zakręcenie wody na wniosek odbiorcy z transportem

za każdą czynność

65,00

23%

17.

Montaż zasuwy (Ø32÷50mm) bez wykopu i materiałów)

za każdą czynność

250,00

23%

18.

Czyszczenie kanalizacji urządzenie wysokociśnieniowe PYTON 180/50, WUKO SCK12Z

godz.

410,00

8%

19.

Praca wykwalifikowanego pracownika

godz.

50,00

23%

20.

Inne nietypowe usługi hydrauliczne

godz.

72,00

23%

21.

Wynagrodzenie za usługi w zakresie nowych przyłączy wod. kan.:
* przyłącze wodociągowe
* przyłącze kanalizacyjne

wg indywidualnej kalkulacji

23%

Przy zleceniach dużych i cyklicznie powtarzających się istnieje możliwość zastosowania rabatu.