Pozostałe ceny usług

Cennik usług PP-U Goskom Sp. z o.o. obowiazujący od dnia 01-01-2022r.

l.p.

Rodzaj sprzętu

jednostka miary

cena netto

stawka podatku VAT

1.

koparka

godz.

125,00

23%

2.

Zamiatarka HAKO CITYMASTER 2000

mb.

0,65

8%

3.

Ciągnik C-360

godz.

85,00

23%

4.

Ciągnik z przyczepą

godz.

100,00

23%

5.

Ciągnik z kosiarką bijakową

godz.

135,00

23%

6.

Całoroczne utrzymanie chodników

m²/m-c

3,20

8%

7.

Zimowe utrzymanie chodników

m²/m-c

3,50

8%

8.

Koszenie trawy wykaszarką spalinową

godz.

80,00

8%

9.

Koszenie trawy kosiarką spalinową

godz.

80,00

8%

10.

Oczyszczanie posesji – usługa jednorazowa

godz.

67,00

8%

11.

Formowanie żywopłotów nożycami spalinowymi

za godz.

75,00

8%

12.

Montaż wodomierza i plombowanie na wniosek odbiorcy z transportem

za każdą czynność

88,00

23%

13.

Demontaż wodomierza na wniosek odbiorcy z transportem

za każdą czynność

75,00

23%

14.

Plombowanie podlicznika

za każdą czynność

30,00

23%

15.

Plombowanie podlicznika

za każdą czynność

60,00

23%

16.

Zakręcenie wody na wniosek odbiorcy z transportem

za każdą czynność

60,00

23%

17.

Montaż zasuwy (Ø32÷50mm) bez wykopu i materiałów)

za każdą czynność

250,00

23%

18.

Czyszczenie kanalizacji urządzenie wysokociśnieniowe PYTON 180/50, WUKO SCK12Z

godz.

375,00

8%

19.

Inne nietypowe usługi

godz.

67,00

23%

20.

Wynagrodzenie za usługi w zakresie nowych przyłączy wod. kan.:
* przyłącze wodociągowe
* przyłącze kanalizacyjne
* włączenie do sieci wodociągowej
* włączenie do sieci kanalizacyjnej

wg indywidualnej kalkulacji

23%

Informacja

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce informuje, że od dnia 01.04.2022 r. ulega zmianie cennik wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą. Aby zachęcić Państwa do korzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa, proponujemy rabaty dla stałych klientów. Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie wywozu nieczystości płynnych.

Jednocześnie informujemy o zmianie cen wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych (szamb) dla firm i jednostek publicznych, które obowiązują od 01.04.2022 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi Cennikami i Regulaminem oraz do korzystania z usług naszej Spółki.

   
Holler Box