Inwestycje ze środków zewnętrznych

Gmina Praszka przy współpracy Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. w Praszce, złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej na obszarze Gminy Praszka” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach wymienionego zadania inwestycyjnego planuje się m.in. realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów i instalacji oraz budowa nowych na terenie stacji uzdatniania wody w Strojcu”.

Planowany zakres inwestycji:
– Przebudowa instalacji studni głębinowych oraz wymiana pomp głębinowych dla obu ujęć;
– Przebudowa istniejącego budynku SUW;
– Wymiana instalacji technologicznej uzdatniania wody głębinowej do celów sanitarnych i zabudowa nowych urządzeń i instalacji m.in. zbiorników wody czystej;
– Nowa instalacja zasilania oraz sterowania zmodernizowanym układem technologicznym, wraz z agregatem prądotwórczym oraz instalacją fotowoltaiczną.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 3,8 mln zł netto.