P P-U GOSKOM Spółka z o.o. | ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka +48 34 3591 175 biuro@goskom.pl

Zrealizowane Inwestycje i modernizacje

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2021-2022:

 Rok 2021:

 1. 1. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Strojec poprzez wymianę rur azbestowo – cementowych na rury PEHD – ostatni etap.
 2. 2. Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy w Praszce (wybrane ulice) oraz w miejscowości Strojec.
 3. 3. Rekonstrukcja odcinka kanału sanitarnego w ul. Senatorskiej i Listopadowej w Praszce metodą bezwykopową.
 4. 4. Rekonstrukcja pokrycia dachowego połączona z przebudową systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej budynku stacji uzdatniania wody w
      Kowalach.

Rok 2022:

 1. 1. Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Kowalach – wykonanie koncepcji projektowej.
 2. 2. Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów i instalacji oraz budowy nowych na terenie SUW
  w Strojcu.
 3. 3. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Strojcu.
 4. 4. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku siedziby PP-U GOSKOM wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. w budynku przy ul. Powstańców
  Śląskich 21.
 5. 5. Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy w miejscowości Strojec.
 6. 6. Zakup wykaszarki samozbierającej do trawy.
 7. 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Styczniowej w Praszce – wykup.

 

INWESTYCJE I MODERNIZACJE DOKONANE W LATACH 2009-2020

Modernizacje
1. Modernizacja budynku administracyjnego.
2. Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej dla oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków.
3. Instalacja monitoringu GPRS dla wszystkich przepompowni.
4. Modernizacja systemu ochrony czterech studni głębinowych.
5. Monitoring budynku administracyjnego wraz z pozostałymi obiektami przy ul. Powstańców Śl. 23.
6. Modernizacja przyłączy wodociągowych w miejscowości Strojec, ul. Częstochowska.
7. Modernizacja przyłączy wodociągowych w miejscowości Praszka ul. Warszawska.
8. Modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy przy ul. Fabrycznej w Praszce.
9. Wykonanie systemu ochrony ujęcia wody w Kowalach.
10. Modernizacja ujęcia wody w Kowalach:
– Zadanie I Budowa instalacji międzyobiektowej pomiędzy obiektami stacji wodociągowej w Kowalach, a istniejącymi na jej terenie zbiornikami wody
– Zadanie II Przebudowa wewnętrznej instalacji pomp II-go stopnia z układem pompowym oraz wymiana instalacji zbiorników wody.
11. Wykonanie renowacji żelbetowej powierzchni wewnętrznej trzech zbiorników na wodę pitną o powierzchni 500m3 technologii Kerasal na ujęciu wody w Kowalach.
12. Wykonanie rurociągów przelewowych z dwóch zbiorników wody na ujęciu wody w Kowalach.
13. Modernizacja budynku szatni przy ul. Powstańców Śl. 21, wymiana dachu.
14. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Rosochy.
15. Modernizacja sieci wodociągowej w Kowalach, ul. Wieluńska.
16. Modernizacja stacji transformatorowej na przepompowni głównej w Praszce.
17. Modernizacja oświetlenia i ogrzewania na ujęciu wody w Kowalach.
18. Modernizacja sieci wodociągowej poprzez montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy.
19. Modernizacja sterowania zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego dla ujęcia wody w Kowalach.
20. Termomodernizacja budynku szatni.
21. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Strojec poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych na rury PEHD wraz z armaturą wodociągową.
22. Rekonstrukcja pokrycia dachowego Głównej Przepompowni Ścieków.

Inwestycje
1. Urządzenie wysokociśnieniowe PYTON do czyszczenia kanalizacji.
2. Agregat prądotwórczy przewoźny 60KVA – 48KW firmy FOGO.
3. Beczka asenizacyjna na podwoziu samochodu marki IVECO 130E18.
4. Ciągnik firmy GOLDONI ASTER 35 wraz z osprzętem do prac związanych z oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni.
5. Adaptacja wywrotki na podwoziu samochodu Jelcz.
6. Samochód pogotowia technicznego FORD TRANSIT.
7. Samochód osobowo dostawczy Ford Transit Courier.
8. Posypywarka  Solarka Typ T 130, do posypywania ulic.
9. Sprężarka WAN-ES.
10. Samochód ciężarowy z trójstronnym wywrotem do 3500 kg Ford Transit.
11. Przyczepa jednoosiowa z trójstronnym wywrotem o ładowności 2500 kg firmy Pronar.
12. Pojazd specjalny WUKO SCK12 do czyszczenia kanalizacji.
13.  Zamiatarka HAKO CITY MASTER 2000.
14. Agregat prądotwórczy FOGO o mocy 60 kW wraz z układem samoczynnego załączenia rezerwy.
15. Wiertnica rdzeniowa.
16. Pompa pozioma na Przepompownie Główną w Praszce.
17. Posypywarko-solarka Pronar z możliwością montowania na samochodach ciężarowych.
18.  Sprężarka WAN-T 2 x 3kW 400 l na ujęcie wody w Kowalach.
19. Młot udarowy i łyżka dodatkowa do koparko-ładowarki CASE.
20. Żurawie do wyciągania pomp dla przepompowni P10 w Strojcu i P2 w Kowalach.
21.Zapory drogowe i ogrodzenia przenośne do zabezpieczania wykopów.
22. Wciągnik elektryczny łańcuchowy do Przepompowni Głównej.
23. Agregat prądotwórczy przenośny FOGO 6kW.
24. Przyrząd do nawiercania rur wodociągowych pod ciśnieniem.