Strona główna | GOSKOM | BIP | GOSKOM | P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
tel./fax centrala: 34 3591 175
tel.-centrala: 34 366 96 70
tel.-centrala: 34 366 96 71
 
strona główna e-mail
O FIRMIE
ZARZĄD
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
BADANIE WODY
TARYFY
GOSPODARKA ODPADAMI
USŁUGI
INWESTYCJE I MODERNIZACJE
AWARIE
GALERIA
KONTA BANKOWE
KONTAKT
PRZETARGI
DRUKI DO POBRANIA


Inwestycje i Modernizacje

INWESTYCJE I MODERNIZACJE DOKONANE W LATACH 2009-2017

Modernizacje
1. Modernizacja budynku administracyjnego.
2. Modernizacja układu pomiarowego energii elektrycznej dla oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków.
3. Instalacja monitoringu GPRS dla wszystkich przepompowni.
4. Modernizacja systemu ochrony czterech studni głębinowych.
5. Monitoring budynku administracyjnego wraz z pozostałymi obiektami przy ul. Powstańców Śl. 23.
6. Modernizacja przyłączy wodociągowych w miejscowości Strojec – ul. Częstochowska.
7. Modernizacja przyłączy wodociągowych w miejscowości Praszka ul. Warszawska.
8. Modernizacja sieci wodociągowej i przyłączy przy ul. Fabrycznej w Praszce.
9. Wykonanie systemu ochrony ujęcia wody w Kowalach.
10. Modernizacja ujęcia wody w Kowalach:
- Zadanie I „Budowa instalacji międzyobiektowej pomiędzy obiektami stacji wodociągowej w Kowalach, a istniejącymi na jej terenie zbiornikami wody”
- Zadanie II „Przebudowa wewnętrznej instalacji pomp II-go stopnia z układem pompowym oraz wymiana instalacji zbiorników wody”.
11. Wykonanie renowacji żelbetowej powierzchni wewnętrznej zbiornika na wodę pitną o powierzchni 500m3 technologii Kerasal na ujęciu wody w Kowalach.
12. Wykonanie rurociągów przelewowych z dwóch zbiorników wody na ujęciu wody w Kowalach.

13. Modernizacja budynku szatni przy ul. Powstańców Œl. 21, wymiana dachu.
14. Modernizacja sieci wodocišgowej w miejscowoœci Rosochy.
15. Modernizacja sieci wodocišgowej w Kowalach, ul. Wieluńska.
16. Modernizacja stacji transformatorowej na przepompowni głównej w Praszce.
17. Modernizacja oœwietlenia i ogrzewania na ujęciu wody w Kowalach.Inwestycje

1. Urządzenie wysokociśnieniowe PYTON do czyszczenia kanalizacji.
2. Agregat prądotwórczy przewoźny 60KVA - 48KW firmy FOGO.
3. Beczka asenizacyjna na podwoziu samochodu marki IVECO 130E18.
4. Ciągnik firmy GOLDONI ASTER 35 wraz z osprzętem do prac związanych z oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni.
5. Adaptacja wywrotki na podwoziu samochodu Jelcz.
6. Samochód pogotowia technicznego FORD TRANSIT.
7. Samochód osobowo dostawczy Ford Transit Courier.
8. Posypywarka – Solarka Typ T 130, do posypywania ulic.
9. Sprężarka WAN_ES.

10. Samochód ciężarowy z trójstronnym wywrotem do 3500 kg Ford Transit.
11. Przyczepa jednoosiowa z trójstronnym wywrotem o ładownoœci 2500 kg firmy Pronar.
12. Pojazd specjalny WUKO SCK12 do czyszczenia kanalizacji.

Copyright by GOSKOM 2020
Polityka prywatności