Strona główna | GOSKOM | BIP | GOSKOM | P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
tel./fax centrala: 34 3591 175
tel.-centrala: 34 366 96 70
tel.-centrala: 34 366 96 71
 
strona główna e-mail
O FIRMIE
ZARZĄD
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
BADANIE WODY
TARYFY
GOSPODARKA ODPADAMI
USŁUGI
INWESTYCJE I MODERNIZACJE
AWARIE
GALERIA
KONTA BANKOWE
KONTAKT
PRZETARGI
DRUKI DO POBRANIA


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Spółka z o.o.będące właścicielem strony internetowej goskom.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby chronić prywatność swoich Klientów w zakresie prowadzonej przez nas działalności. Poniższa Polityka Prywatności ukazuje w jaki sposób dbamy o dane osobowe naszych Klientów.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część strony internetowej o adresie goskom.pl dlatego odwiedzając nasz serwis akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu internetowego goskom.pl zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z Polityką Prywatności, która określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1) Administrator

Administratorem danych jest:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Spółka z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23
46-320 Praszka

NIP: 576-000-39-52
REGON: 150944667
KRS 0000113515
Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Kałuża e-mail: iod@goskom.pl

2) Gromadzone Dane

Gromadzone przez PP-U GOSKOM dane osobowe obejmują informacje niezbędne do przyjmowania wiadomości tekstowych z formularza kontaktowego w zakładce kontakt. Są to pola o nazwach:
Imię i Nazwisko, telefon, e-mail, treść wiadomości.

UWAGA: podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wysłane informacje-zapytania.

3) Cele przetwarzania Danych i Podstawa prawna przetwarzania

W celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy, lub bezpośrednio drogą elektroniczną przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, lub inne dane, które zostaną podane dodatkowo - dobrowolnie w treści wiadomości.

W zależności od treści wiadomości może różnić się podstawa prawna przetwarzania danych.

W celu realizacji umowy, złożenia zamówienia przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (RODO).

W celu archiwalnym i dowodowym, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy dane osobowe, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

W celach podatkowych, rachunkowych przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy dane na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) czas przetwarzania

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane:

 • do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,

 • do czasu realizacji umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń,

 • do czasu cofnięcia zgody,

 • przez okres nie krótszy niż 5 lat w przypadku dokumentacji rachunkowej, podatkowej.

5) Zabezpieczenie Danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator nie udostępnia danych osobom nieupoważnionym, a do przetwarzania danych dopuszczane są  wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora.
Administrator prowadzi osobną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

6) Informacje o plikach cookies

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są plikami tekstowymi zapisywanymi i przechowywanymi w pamięci urządzenia osoby przeglądającej stronę gosom.pl. Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Serwis internetowy goskom.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:

a. niezbędne do przeglądania oferty,
b. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Nadawcę wiadomości ustawień,

Przeglądający serwis internetowy goskom.pl może dokonać całkowitego wyłączenia obsługi plików cookies. W tym celu musi powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej goskom.pl i jej podstron.
Uwaga: ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej goskom.pl


7) Odbiorcy danych osobowych

PP-U GOSKOM Sp. z o.o. korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania).

W przypadku, gdy okaże się to konieczne dane zostaną udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Administrator przekaże jednak zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości wyłącznie na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8) Prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

9) Pozostałe postanowienia

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Copyright by GOSKOM 2020
Polityka prywatności