Strona główna | GOSKOM | BIP | GOSKOM | P. P-U. "GOSKOM" Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka
tel./fax centrala: 34 3591 175
tel.-centrala: 34 366 96 70
tel.-centrala: 34 366 96 71
 
strona główna e-mail
O FIRMIE
ZARZĄD
DZIAŁALNOŚĆ FIRMY
BADANIE WODY
TARYFY
GOSPODARKA ODPADAMI
USŁUGI
INWESTYCJE I MODERNIZACJE
AWARIE
GALERIA
KONTA BANKOWE
KONTAKT
PRZETARGI
DRUKI DO POBRANIA


DRUKI DO POBRANIA

Zgoda na e-fakturę
Pobierz plik

Zmiana e-mail na e-fakturę
Pobierz plik

Odwołanie zgody e-faktura
Pobierz plik

Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza

Pobierz plik PDF


Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Pobierz plik PDF


Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków

Pobierz plik PDF


Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Pobierz plik PDF

 

Oświadczenie właściciela zarządcy

Pobierz plik PDF
Przy składaniu aplikacji CV proszę o opatrzenie jej klauzulą wg treści j/n:

  1. 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PP-U GOSKOM Sp. z o.o. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w procesie rekrutacyjnym.
  2. 2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PP-U GOSKOM Sp. z o.o. Powstańców Śl. 23, 46-320 Praszka zawartych w mojej ofercie pracy w celu udziału w dalszych procesach rekrutacyjnych.
  3. 3. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumencie rekrutacyjnym jest PP-U GOSKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce, ul. Powstańców Śl. 23, 46 - 320 Praszka. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody - również w celu przeprowadzenia dalszych procesów rekrutacyjnych. Spółka zapewnia poufność moich danych osobowych, niemniej jednak z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego działania Spółki, np. w zakresie struktury informatycznej, czy w bieżących sprawach dotyczących działalności Spółki, moje dane mogą być udostępnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z PP-U GOSKOM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne, abym mógł/a wziąć udział w procesie rekrutacyjnym lub - w zależności od zakresu wyrażonej zgody - w dalszych procesach rekrutacyjnych. Dane w zakresie imion i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), informacji o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy {art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej "RODO"}. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę {art. 6 ust. 1 lit. a) RODO}. Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody {art. 6 ust. 1 lit. a) RODO}, której wyrażenie również jest dobrowolne. Brak zgody na udział w obecnej/ przyszłych rekrutacjach uniemożliwi nam rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury lub wzięcie Pana/i aplikacji pod uwagę w przyszłych rekrutacjach. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji oraz po jej zakończeniu w dalszych procesach rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 1 rok licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokument wpłynął. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Copyright by GOSKOM 2020
Polityka prywatności