Ogłoszenie o przetargu 23.06.2022

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu stanowiącego halę magazynową o powierzchni użytkowej 193 m2 wraz z częścią terenu wchodzącego w skład lokalu,
położonego w miejscowości Przedmość na terenie gminy Praszka
.

Informacje o lokalu:

lokalizacja: Przedmość ul. Główna, dz. o nr ewid. gr. 14/6 obręb Przedmość

rok budowy budynku – 1975 r.

powierzchnia użytkowa lokalu -193 m2

kubatura budynku  – 1083 m3

ilość kondygnacji – 1 nadziemna

wyposażenie w instalacje wewnętrzne – elektryczna (moc przyłączeniowa 40KW  możliwe zabezpieczenie 63A), oświetleniowa i odgromowa

teren wchodzący w skład wynajmowanej nieruchomości – 1300 m2

Opis lokalu:

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowano-stalowej, obecnie nie jest użytkowany. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Jest to obiekt który może być użytkowany jako magazynowy, usługowy lub produkcyjny. Budynek podłączony do sieci wodociągowej. Brak kanalizacji sanitarnej – istnieje możliwość jej wykonania.

 • Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Cena wywoławcza czynszu wynosi 11,00zł netto/m2/miesięcznie.
 • Najemca oprócz czynszu będzie ponosił koszty zużytej energii elektrycznej, wody, ścieków i odpadów. Stawka czynszu zawiera podatek od nieruchomości i koszty związane z przeglądami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa.
 • Najemca będzie ponosił wszelkie koszty bieżącego utrzymania budynku wraz z instalacjami, jak również koszty utrzymania czystości na terenie wchodzącym w skład wynajmowanej nieruchomości.
 • Oferty należy składać w siedzibie spółki do dnia 04-07-2022r. do godz. 15.00. na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1.
 • Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. od 700 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 34/3591175.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zainteresowani mogą uzyskać w pok.
  nr 11 w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.
 • Regulamin najmu dostępny w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.
 • Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 • Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Załączniki dostępne na stronie: https://goskom.pl/przetargi/

Opublikował(a): biuro

Ostatnia zmiana: