Ogłoszenie o przetargu 25.07.2022

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o.

Ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu stanowiącego halę magazynową o powierzchni użytkowej 193 m2 wraz z częścią terenu wchodzącego w skład lokalu, położonego w miejscowości Przedmość na terenie gminy Praszka

Informacje o lokalu:
– lokalizacja: Przedmość ul. Główna, dz. o nr ewid. gr. 14/6 obręb Przedmość
– rok budowy budynku – 1975 r.
– powierzchnia użytkowa lokalu -193 m2
– kubatura budynku – 1083 m3
– ilość kondygnacji – 1 nadziemna
– wyposażenie w instalacje wewnętrzne – elektryczna (moc przyłączeniowa 40KW możliwe zabezpieczenie 63A), oświetleniowa i odgromowa teren wchodzący w skład wynajmowanej nieruchomości – 1300 m2

Opis lokalu:

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowano-stalowej, obecnie nie jest użytkowany. Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Jest to obiekt który może być użytkowany jako magazynowy, usługowy lub produkcyjny. Budynek podłączony do sieci wodociągowej. Brak kanalizacji sanitarnej – istnieje możliwość jej wykonania.
Cena wywoławcza czynszu wynosi 10,00zł netto za m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesięcznie.
Stawka czynszu zawiera podatek od nieruchomości i koszty związane z przeglądami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa. Najemca będzie ponosił wszelkie koszty bieżącego utrzymania budynku wraz z instalacjami, jak również koszty utrzymania czystości na terenie wchodzącym w skład wynajmowanej nieruchomości. Oferty należy składać w siedzibie spółki do dnia 05-08-2022r. do godz. 15.00. na druku oferty, który stanowi załącznik nr 1. Lokal można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. od 700 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 34/3591175.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zainteresowani mogą uzyskać w pok. nr 11 w siedzibie spółki PP-U GOSKOM.

Regulamin najmu dostępny w siedzibie spółki PP-U GOSKOM. Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Opublikował(a): biuro

Ostatnia zmiana: