I N F O R M A C J A

14 sierpnia 2023

Skrócony czas pracy!

W dniu 14 sierpnia 2023r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSKOM” Sp. z o.o. będzie czynne do godz. 1400.

Z A R Z Ą D

PP-U GOSKOM Sp. z o.o.