Przetarg

28 czerwca 2023

Prezes Zarządu PP-U GOSKOM Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO – USŁUGOWEGO „GOSKOM” SP. Z O.O. NA ROK 2024

Link do Ogłoszenia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0d3f87f4-14d9-11ee-a60c-9ec5599dddc1
https://platformazakupowa.pl/transakcja/786014