2 listopada 2022

PP-U GOSKOM Sp. z o.o.  informuje, że z powodu prac związanych z przebudową drogi na ulicy Słonecznej i Szkolnej w Strojcu oraz przebudową sieci wodociągowej mogą wystąpić okresowe zakłócenia w dostawie zimnej wody  w