Zmiana numerów telefonów kontaktowych.

27 czerwca 2022

PP-U GOSKOM Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. ulegają zmianie numery telefonów do zgłaszania awarii po godzinie 15.00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy. Awarie w tym czasie, należy zgłaszać pod następującymi numerami telefonów:

34/359 11 19 lub 662 227 597

W dni robocze od godziny 7.00 do 15.00 awarie należy zgłaszać pod numerami telefonów:

34/359 11 75 lub 34/366 96 70 ÷ 71 lub 662 227 597

Przepraszamy za utrudnienia!