O G Ł O S Z E N I E – Przerwa w dostawie wody

6 maja 2022

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” Spółka z  o.o. uprzejmie informuje, że pomiędzy godz. 21 00  dnia 15-05-2022r., a  godz.  6 00  dnia 16-05-2022 r.    n  a  s  t  ą  p  i    
p r z e r w a     w    d o s t a w i e   z i m n e j   w o d y   ze  względu na technologiczne płukanie oraz konserwację głównej sieci wodociągowej.     

W dniach 16.05.  ÷  17.05.2022 r. mogą występować lokalne i okresowe zakłócenia w jakości wody, charakteryzujące się zwiększoną mętnością i zapowietrzeniem, ze względu na  technologiczne płukanie końcówek  sieci.

Za   ewentualne  utrudnienia    przepraszamy

                                                 ZARZĄD     PP-U   ‘GOSKOM’

 tel.  alarmowy  34/3591-175