21 stycznia 2022

dot. Nieczystości ciekłych, zbiorników bezodpływowych („szambo”) i przydomowych oczyszczalni ścieków. PP-U GOSKOM Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr 214/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017r. w sprawie